Anulowanie zamówienia, prawo odstąpienia i zwrotu zakupionego towaru.

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r. poz. 827) Klient będący konsumentem ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru stanowiącego przedmiot umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
2. Klient odsyła na adres siedziby KOLOROWYCH SNÓW.PL towar w takim stanie, jakim został zakupiony, kompletny i nieużywany, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.
3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Produkt może być sprawdzony w zakresie takim jaki byłby możliwy w sklepie stacjonarnym.
4. Pieniądze za zwrócony towar są zwracane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta będącego konsumentem o odstąpieniu od Umowy. Zwrot pieniędzy następuje w tej samej formie, w której dokonano wpłaty, chyba, że Klient wyrazi zgodę na zmianę formy zwrotu pieniędzy; Sprzedawca jest uprawniony do dokonania zwrotu płatności Klientowi po otrzymaniu dowodu wysłania przez Klienta do Sprzedawcy towaru tytułem jego zwrotu lub samego zwróconego przez Klienta towaru.
5. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku, gdy jej przedmiot stanowią produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. W praktyce oznacza to, że zwrotowi podlegają wyłącznie futony w kolorze naturalnym. Każda modyfikacja modelu, indywidualna zmiana, eliminuje możliwość zwrotu.
6. Łóżka i sofy produkowane są wyłącznie na życzenie Klienta - nie ma możliwości zwrotu tego typu produktów. Sytuacja nie dotyczy wyprzedaży rzeczy gotowych z magazynu.
7. Anulowanie zamówienia jest możliwe w terminie do 24 godzin liczonych od momentu złożenia zamówienia. Anulowanie zamówienia nie stanowi odstąpienia od umowy; w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o anulowaniu zamówienia ofertę zawarcia umowy sprzedaży uważa się za niewiążącą Sprzedawcy.

Drogi Kliencie! Szanujemy Twoje prawo do zwrotu. Prosimy Cię uszanuj również nas - działamy dla Ciebie, doradzamy, jesteśmy uchwytni pod telefonem i mailem, mamy sklep stacjonarny. Jeśli nie jesteś pewien wyboru - skontaktuj się z nami, postaramy się doradzić, wyślemy próbnik tkanin. Dokonuj świadomych wyborów, zwrot mebla nie jest łatwy dla żadnej ze stron.

Reklamacje.

1. Reklamację składa się w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Sprzedawcy – w terminach i przypadkach przewidzianych w kodeksie cywilnym. W szczególności, reklamacja przysługuje w przypadku, gdy sprzedany produkt jest niezgodny z zawarta umową sprzedaży zaś Klient w chwili zawierania umowy sprzedaży o tej niezgodności nie widział.
2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane kontaktowe Klienta- składającego reklamację, opis okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym zwłaszcza istniejącej niezgodności produktu z zawartą umową oraz opis oczekiwań Klienta w zakresie sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedawcę.
3. Sprzedawca zajmie stanowisko w zakresie złożonej reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
4. W przypadku wad powstałych w wyniku uszkodzeń w transporcie, warunkiem rozpoznania reklamacji jest spisanie poprawnego protokołu szkody. W takim przypadku Sprzedawca ustosunkuje się w ciągu 14 dni co do trybu rozpatrzenia reklamacji.

Druk gwarancji do pobrania tutaj.

Karta pielęgnacji futonów do pobrania tutaj.

Karta pielęgnacji tatami do pobrania tutaj.

Jak dbać o wyroby drewniane, olejowane TUTAJ

Preparaty do pielęgnacji drewna TUTAJ