REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.futon.pl

I. SPRZEDAJĄCY

Sprzedającym wyroby znajdujące się w ofercie sklepu www.futon.pl jest firma:

Kolorowych Snów.pl Agata Wojdyła
ul. Św. Teresy 100
91-341 Łódź
NIP: 727-252-86-58; REGON 365991019

sklep@futon.pl

tel. 48 42 649 86 46

kom. 789 393 390

Forma prawna – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą- przedsiębiorca w rozumieniuart. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców

Sklep i biuro mieszczą się:

Św. Teresy 100

91-341 Łódź

Czynne w godzinach

pon-pt 10.00-19.00

sobota 10.00-18.00

pracujące niedziele: 10.00 – 15.00

Numer konta: 60 1140 2004 0000 3702 7659 2015

Dane do przelewów w Euro: 


Kolorowych snów.pl Agata Wojdyła
mBank Account No. 07 1140 2004 0000 3712 0563 0936
kod BIC/SWIFT mBanku: BREXPLPWMBK
IBAN: PL07 1140 2004 0000 3712 0563 0936

CEiDG Kolorowych Snów

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I CENY

1. Firma KOLOROWYCH SNÓW.PL prowadzi sprzedaż materaców, mebli oraz innych artykułów wyposażenia wnętrz przedstawionych na witrynie www.futon.pl

2. Informacje zawarte na stronie internetowej sklepu www.futon.pl dotyczące produktów nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 ustawy kodeks cywilny, są natomiast zaproszeniem do złożenia oferty na podstawie art.71  ustawy kodeks cywilny; skierowanie zamówienia w oparciu o opis zawarty na stronie sklepu stanowi ofertę Kupującego dotyczącą zakupu produktu na warunkach wynikających z opisu.

3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. W zależności od wybranej opcji (kolor wykończenia, rodzaj materaca) zastosowanie mają różne ceny. Ostateczne ceny produktów, uwzględniające wybrane opcje, oraz wartość zamówienia wraz z transportem, a także dostępność towaru w wybranych opcjach, wg stanu na dzień złożenia zamówienia, podawane są w mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Przed ostatecznym zaakceptowaniem przez Klienta złożenia zamówienia, poprzez kliknięcie opcji „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, ostateczna cena zamówienia wraz z kosztem transportu jest mu znana.

4. Większość cen produktów zawiera koszty transportu. Jeśli jest inaczej, to ceny dostaw są pod produktem. Istnieje możliwość odbioru towarów z magazynu firmy lub dostawy na terenie Polski za pośrednictwem firmy kurierskiej lub firm spedycyjnych.

5. Dostawa poza granice Polski jest możliwa pod warunkiem zachowania przepisów wewnętrznych kraju importu (np. materace wysyłane na terytorium Wielkiej Brytanii muszą spełniać warunek niepalności). Koszt i termin dostawy podlegają indywidualnemu uzgodnieniu z klientem.

6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów, usuwania istniejących. W przypadku zmiany ceny danego produktu, zamówienia złożone przed zmianą ceny, a jeszcze niezrealizowane, zostaną zrealizowane po cenie korzystniejszej dla Kupującego.

III. ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Sprzedaż odbywa się przez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym – zwanym dalej Kupującym, a sklepem internetowym  www.futon.pl – zwanym dalej Sprzedającym.

2. Zamówienia na wyrób/wyroby przyjmowane są za pośrednictwem sklepu internetowego www.futon.pl (24h na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok). Wiążące są jedynie zamówienia poprawnie złożone i zawierające wszystkie dane niezbędne do jego realizacji (wyrób i jego opcje, imię, nazwisko, e-mail, telefon kontaktowy, adres wysyłki). Poprawność złożonego zamówienia oraz jego przyjęcie do realizacji wraz ze wskazaniem zamówionych produktów oraz ostatecznej ceny zamówienia potwierdza wiadomość elektroniczna wysłana do Klienta po złożeniu zamówienia.

3. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zakupu wybranego towaru kierowaną do Sprzedającego; e-mail otrzymywany po złożeniu zamówienia nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty, a jedynie jej złożenia i otrzymania przez Sprzedającego.

5. Moment zawarcia umowy między Sprzedającym a Kupującym stanowi złożenie zamówienia na stronie sklepu przez Kupującego, które następuje poprzez: dokonanie wyboru artykułów o określonych parametrach i potwierdzenie zamówienia za pomocą przycisku „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. W chwili potwierdzania zamówienia za pomocą przycisku „złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty” Kupujący zna całkowitą wysokość ceny artykułów, które dodał do koszyka, wraz z kosztami dostawy. Kupujący następnie otrzymuje wiadomość email od Sprzedającego potwierdzające przyjęcie zamówienia do realizacji.

6. Wszelkie informacje na stronie sklepu internetowego oraz umowa przedstawiane są w języku polskim.

7. Sprzedający potwierdza otrzymanie zamówienia złożonego on-line natychmiast po jego wpłynięciu, wysyłając Kupującemu automatyczny e-mail zwrotny. Niniejszy e-mail nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty klienta, stanowi wyłącznie potwierdzenie otrzymania wstępnego zamówienia klienta traktowanego jako złożona przez Klienta oferta zakupu towaru o określonej specyfikacji.

8. Umowa jest zawierana na czas oznaczony- związany z realizacją danego zamówienia, zobowiązania Klienta ustają z chwilą dokonania zapłaty za zamówiony towar.

9. Przedmiotem umowy sprzedaży nie są treści cyfrowe; pobranie na podstawie udostępnionych linków instrukcji obsługi i innych udostępnionych materiałów umożliwia korzystanie z nich na urządzeniach z systemem operacyjnym Windows, macOS oraz systemach opartych na Linuksie, zaś na urządzeniach mobilnych  w systemach IOS i Android.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1.  Po potwierdzeniu zamówienia, Sprzedający zrealizuje je w terminie ustalonym każdorazowo przy produkcie. Dokładna data dostawy towaru zostanie podana na kilka dni przed jego wysyłką. Termin realizacji zamówień specjalnych może być dłuższy, o czym  każdorazowo Klient zostanie poinformowany.
  2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu sprzedaży wynikające z przepisów kodeksu cywilnego, tj. art.556 i następne, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w cz. IX.6 Regulaminu.

V. PŁATNOŚĆ

1. Klient reguluje zapłatę za zamówiony towar w formie przelewów bankowych, zapłatę gotówką w siedzibie firmy, kredyt zawarty za pośrednictwem banku mBank, kredyt zawarty za pośrednictwem banku Santander Consumer Bank, błyskawiczny przelew za pośrednictwem Przelewy24 lub poprzez zapłatę kurierowi przy odbiorze (pobranie).

2. Numer konta Sprzedającego: 60 1140 2004 0000 3702 7659 2015

UWAGA – w tytule przelewu prosimy podać swoje imię i nazwisko i/lub numer zamówienia.

3. Pobranie 100% kwoty możliwe jest tylko przy produktach gotowych. Artykuły produkowane na zlecenie Klienta obowiązuje 30% zaliczka.

4. Do realizacji zamówienia Sprzedający przystępuje po otrzymaniu (wpływie) minimum 30% zaliczki na rachunek bankowy, w przypadku artykułów produkowanych na zlecenie Klienta.

5. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

VI. DOSTAWA TOWARU

1. Zakupiony towar zostaje dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportowej. Wybór sposobu dostawy uzależniony jest od gabarytów przesyłki i miejsca dowozu.

2. Koszt transportu do Kupującego pokrywa Kupujący.

3. Ze względu na duże gabaryty większości paczek wskazana jest pomoc kurierowi przy rozładunku. Kurier nie ma obowiązku dostarczania towaru pod drzwi, jeśli jest on cięższy niż 31,50 kg lub jego wniesienie (wwiezienie) mogłoby spowodować uszkodzenia towaru.

4. Po wcześniejszym ustaleniu towar można odebrać osobiście.

Magazyny:

SENEKO Jeżów (8.00 – 16.00, od poniedziałku do piątku, soboty po wcześniejszym uzgodnieniu)
ul. Nadachowskiego 12, 95-047 Jeżów (koło Rawy Mazowieckiej)

lub w sklepie (po wcześniejszym uzgodnieniu) - Salon Kolorowych Snów | Futon.pl ( 10.00-19.00 od poniedziałku do piątku, 10.00-18.00 soboty,10.00-15.00 w niedziele) ul. Św. Teresy Od Dzieciątka Jezus 100, 91-341 Łódź

5. Do czasu dostawy towar przechowywany jest w magazynie Sprzedającego. Pierwsze 6 tygodni przechowywania to okres bezpłatny. Po tym czasie naliczana jest opłata za magazynowanie – 50 zł za każdy rozpoczęty tydzień. Przechowywanie towaru liczone jest od chwili dostawy towaru od producenta do magazynu Sprzedającego, nie- od momentu złożenia zamówienia.

VII. ZMIANY ZAMÓWIEŃ

Zmiana zamówienia, sposobu transportu, adresu i innych danych dotyczących zamówienia lub osoby Klienta należy zgłosić poprzez e-mail w terminie do 2 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia. Zmiany dokonane po upływie 2 dni mogą nie zostać wprowadzone do realizacji. Dokonanie zmiany zamówienia będącego już w produkcji lub już wysłanego do klienta  może nie być możliwe.

VIII. ANULOWANIE ZAMÓWIENIA, PRAWO ODSTĄPIENIA I ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU

1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia  30 maja  2014r. o prawach konsumenta Klient będący konsumentem lub przedsiębiorcą-osobą fizyczną, ma prawo w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru stanowiącego przedmiot umowy odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Dla zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczające jest wysłanie , aby wysłali Państwo informacji dotyczącej wykonania  prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

2. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o  decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pisemnie za pomocą poczty lub elektronicznie za pomocą e-maila). Klient może użyć wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Sprzedający potwierdza otrzymanie oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy.

3. Klient odsyła na adres miejsca prowadzenia działalności KOLOROWYCH SNÓW.PL towar w takim stanie, jakim został zakupiony, kompletny i nieużywany, w oryginalnym opakowaniu wraz z dowodem zakupu.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

5. Pieniądze za zwrócony towar (oraz koszty dostawy towaru w stawce odpowiadającej kosztom najtańszego zwykłego sposobu dostarczenia towaru oferowany przez Sprzedającego),są zwracane w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedawcę oświadczenia Klienta będącego konsumentem lub przedsiębiorcą -osobą fizyczną o odstąpieniu od Umowy. Zwrot pieniędzy następuje w tej samej formie, w której dokonano wpłaty, chyba, że Klient wyrazi zgodę na zmianę formy zwrotu pieniędzy; Sprzedający jest uprawniony do dokonania zwrotu płatności Klientowi po otrzymaniu dowodu wysłania przez Klienta do Sprzedawcy towaru tytułem jego zwrotu lub samego zwróconego przez Klienta towaru.

6. Klient ma prawo zastrzec, że oczekuje realizacji umowy przez Sprzedającego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, jeśli zrealizuje jednak prawo do dostąpienia od umowy, jest obowiązany ponieść koszty, które zostały poniesione przez Sprzedającego od chwili przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili odstąpienia przez Klienta.

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach wymienionych art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności gdy jej przedmiot stanowią produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Klienta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 pkt 3). W praktyce oznacza to, że zwrotowi podlegają wyłącznie futony w kolorze naturalnym. Każda modyfikacja modelu, indywidualna zmiana, eliminuje możliwość zwrotu.

8. Prawo do odstąpienia nie przysługuje także w przypadku, gdy łóżka i sofy produkowane są wyłącznie na życzenie Klienta - nie ma możliwości zwrotu tego typu produktów. Sytuacja nie dotyczy wyprzedaży rzeczy gotowych z magazynu.

9. Anulowanie zamówienia jest możliwe w terminie do 24 godzin liczonych od momentu złożenia zamówienia. Anulowanie zamówienia nie stanowi odstąpienia od umowy; w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o anulowaniu zamówienia ofertę zawarcia umowy sprzedaży uważa się za niewiążącą Sprzedawcy.

IX. REKLAMACJA

1. Reklamację składa się w formie pisemnej lub elektronicznej na adres Sprzedającego– w terminach i przypadkach przewidzianych w kodeksie cywilnym. W szczególności, reklamacja przysługuje w przypadku, gdy sprzedany produkt jest niezgodny z zawarta umową sprzedaży zaś Klient w chwili zawierania umowy sprzedaży o tej niezgodności nie wiedział.

2. Reklamacja powinna zawierać dokładne dane kontaktowe Klienta- składającego reklamację, opis okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w tym zwłaszcza istniejącej niezgodności produktu z zawartą umową oraz opis oczekiwań Klienta w zakresie sposobu załatwienia reklamacji przez Sprzedającego.

3. Sprzedający zajmie stanowisko w zakresie złożonej reklamacji w formie pisemnej lub elektronicznej na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania,  brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie jest uznawany za jej uwzględnienie.

4. W przypadku wad powstałych w wyniku uszkodzeń w transporcie, warunkiem rozpoznania reklamacji jest spisanie poprawnego protokołu szkody. W takim przypadku Sprzedający ustosunkuje się w ciągu 14 dni co do trybu rozpatrzenia reklamacji.

5. Sprzedający jest zobowiązany do dostarczania towaru bez wad i ponosi odpowiedzialność za wady w sposób uregulowany w kodeksie cywilnym w art. 556 i nast. tej ustawy. Niniejsze dotyczy odpowiedzialności za wady z tytułu rękojmi w odniesieniu do Klientów którzy są konsumentami lub przedsiębiorcami-osobami fizycznymi.

6. W odniesieniu do umów, których stroną nie jest konsument:

- wyłącza się  odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru na podstawie art. 558 i nast. Ustawy kodeks cywilny;

- wyłącza się odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę przekraczającą szkodę rzeczywiście poniesioną, brak jest możliwości żądania odszkodowania za utracone korzyści, zaś granica odpowiedzialności Sprzedającego jest wartość zamówienia;

- Sprzedający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za działania własne i osób które zatrudnia.

X. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Twoich danych osobowych  przekazanych w formularzu rejestracyjnym/ podanych w umowie jest: Agata Wojdyła, zwana dalej: “Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@kolorowychsnow.pl lub telefonując pod numer: 608 168 337.

2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: “Umową”, dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

3. Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.

4. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.

5. Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 6 lat od dnia rozwiązania Umowy.

6. Administrator może przekazać Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: pracownicy sklepu, księgowość, firma świadcząca usługi prawnicze,  firma produkcyjna, firma transportowa, firma świadcząca usługę montażu/wniesienia, pracownik serwisu.

7. Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

8. Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

9. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu oraz skargi do organu nadzorczego.

10. W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania

XI. PORTALE SPOŁECZNOŚCIOWE

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów, a także w celu komunikacji z użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z marką.

XII. GWARANCJA

1. Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są gwarancją producenta.

2. Jeżeli po otrzymaniu towaru Klient znajdzie w nim wady fizyczne, techniczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy, powinien niezwłocznie pisemnie powiadomić o tym Sklep, który powiadomi Klienta o sposobie zbadania i rozpatrzenia reklamacji.

3. W przypadku towarów, do których dołączono gwarancję producenta Klient winien, w razie stwierdzenia wad, postąpić zgodnie z instrukcją gwaranta-producenta.

4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Koszty, związane z odesłaniem reklamowanego towaru, jeżeli taka potrzeba zajdzie, Sklep zwraca natychmiast po otrzymaniu przesyłki i uznaniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć otrzymaną wcześniej fakturę.

6. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od ich wpłynięcia, brak rozpatrzenia reklamacji w tym terminie jest uznawany za jej uwzględnienie.

7. Towar wadliwy zostanie wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sklep zwróci nabywcy równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

Gwarancja futony, tatami, sofa_20210410

Tatami – pielęgnacja_201805

Futony – pielęgnacja_201810

XIII. INFORMACJE KOŃCOWE

1. Sprzedający rezerwuje sobie prawo do odstąpienia od realizacji otrzymanego zamówienia w przypadku:

* niemożności telefonicznego potwierdzenia zamówienia w terminie 48 godzin od jego złożenia przez Kupującego;

* niemożności realizacji zamówienia zgodnego z parametrami oczekiwanymi przez Klienta, w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Sprzedającego, to jest braku możliwości uzyskania zamówionego asortymentu od producenta, o czym Sprzedający uzyskał wiedzę po zawarciu umowy, odstąpienie jest realizowane w terminie 7 dni od daty uzyskania wiedzy o okolicznościach uzasadniających złożenia oświadczenia o odstąpieniu.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1.b) Sprzedający i Kupujący mogą dokonać także zmiany warunków umowy poprzez zmianę parametrów zamówionego towaru na dostępne w sprzedaży, i/lub wydłużenie terminu dostawy towaru.

3. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia formularza zamówienia przez Kupującego- nie dochodzi do skutecznego zawarcia umowy, o czym Kupujący zostanie powiadomiony.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu. Dla zamówień złożonych przed dokonaniem zmian w regulaminie obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym z momencie składania zamówienia.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy 30 maja 2014r. o prawach konsumenta.

6. Wszelkie spory związane z zagadnieniami wynikającymi z niniejszego Regulaminu oraz dokonywanymi na jego podstawie zamówieniami mogą być rozstrzygane zarówno na drodze postępowania sądowego jak i na drodze pozasądowej, po wyczerpaniu procedury reklamacyjnej przez Sprzedawcę w sposób niezadowalający oczekiwań klienta. W takim przypadku istnieje możliwość wszczęcia postępowania pojednawczego z udziałem mediatora lub zgłoszenia sprawy do właściwego miejscowo rzecznika konsumentów.

7. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. Sprzedający informuje, iż pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.  

8. Sprzedający informuje, że wprowadza dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Klient, to jest Cookies oraz przesyła Klientowi e-maile ewentualnie wiadomości SMS, w których potwierdza poszczególne etapy realizacji zamówienia.

9. Sprzedający stosuje zabezpieczenia techniczne zapobiegające nieuprawnionemu dostępowi do danych zgromadzonych na stronie sklep@futon.pl oraz niedopuszczające do przekazania niewłaściwych lub szkodliwych treści do systemu, z którego korzysta Klient.

10. W każdym przypadku, w którym jest mowa o:

- Kliencie, należy przez to rozumieć-osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

- Konsumencie- należy przez to rozumieć konsumenta w rozumieniu Art. 221 kodeksu cywilnego

- Przedsiębiorcy-osobie fizycznej – należy przez to rozumieć osobę fizyczną prowadząca działalność gospodarczą i zawierającą umowę ze Sprzedającym bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

————————---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sprzedającego

 

Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

 

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)/ przedsiębiorcy – osoby fizycznej

 

Adres konsumenta(-ów)/ przedsiębiorcy – osoby fizycznej

 

Podpis konsumenta(-ów)/  przedsiębiorcy – osoby fizycznej (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

Data