Polityka prywatności serwisu www.futon.pl

 

Informacje ogólne

1. Administratorem Twoich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym/ podanych w umowie jest Agata Wojdyła, zwana dalej: "Administratorem". Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: biuro@kolorowychsnow.pl lub telefonując pod numer: 608 168 337.


2. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest realizacja umowy pomiędzy Tobą a Administratorem, zwana dalej: "Umową", dla której przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne.

  1.     Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją Umowy oraz do podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem Umowy.
  2.     Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
  3.     Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres 6 lat od dnia rozwiązania Umowy.
  4.     Administrator może przekazać Twoje dane następującym kategoriom odbiorców: pracownicy sklepu, księgowość, firma produkcyjna, firma transportowa, firma świadcząca usługę montażu/wniesienia, serwisant.
  5.     Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
  6.     Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. Usunięcie danych spowoduje utratę wglądu do historii zamówień. Dokumentem, jaki pozostanie będzie faktura (wymagane przez Urząd Skarbowy).
  7.     W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8.   W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

11.  Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 

12. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

 

13. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu złożenia zamówienia.

 

14. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

 

16. Polityka Cookies

W trakcie korzystania z naszego serwisu mogą być gromadzone pewne anonimowe informacje z użyciem różnych technologii takich jak pliki cookie, znaczniki internetowe lub sygnalizatory www (ewidencje logów, logi serwerów itp). Używana przez Was przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do niniejszej witryny niektóre z takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Was poprzednio czy wersja przeglądarki aktualnie wykorzystywanej przez Wasz komputer.

Analizujemy także logi dostępowe z informacjami o numerze IP użytkowników.

Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych.

 

17. Bezpieczeństwo transakcji

Wszelkie transakcje prowadzone są przy użyciu protokołów bezpiecznego połączenia SSL (Secure Socket Layer) z użyciem certyfikatu cyfrowego. Karty kredytowe autoryzowane są on-line bezpośrednio na serwerze Przelewy 24. Nie rejestrujemy ani nie przechowujemy informacji związanych z kartami kredytowymi.

Stosowanie powyższych technologii zapewnia bezpieczeństwo płatności za pomocą kart kredytowych.

 

18. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.futon.pl . Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności lub polityki cookies jesteśmy do dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.

__________________________

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.